nordtrondelag

Arbeidstakere/lønnsmottakere med skattekort

Informasjon til deg/dere som ikke har eget foretak, men er arbeidstaker/lønnsmottaker. Vi ber om at du/dere i tillegg til lønnskrav på honorar også fyller ut reiseregning hvis utlegg i forbindelse med reise, diett og lignende. Du/dere kan få diett utbetalt på forskudd, i henhold til kontrakt. Følg oppskriften nedenfor.

1. Klikk på linken for skjema nederst på siden. Skriv ut skjemaet og fyll ut begge sider for hånd. Side 2 er for de som har flere reise-etapper/overnattingssteder. Bruk gjerne flere eks. av side 2 hvis du har mange etapper/overnattingssteder.

2. Kryss av for "Tjenestereise"

3. Fyll inn personopplysninger. Fyll inn "Overnattingssted" bare hvis du har overnattet på ett sted, ellers spesifiser på side 2

4. Spesifiser avreise/ankomst etc. på side 2 hvis du har flere enn en reise-etappe.

 

Satser pr 1. januar 2016. NB! Fyll ut ANT - SATS - BELØP der det spørres om det!

Bilgodtgjørelse: gjelder ved benyttelse av egen bil
Inntil 10 000 km: kr. 4,10 pr. km.
Over 10 000 km: kr. 3,45 pr. km.
Passasjertillegg: 1,00 pr. km pr. passasjer

 

Reise m/overnatting (aktuell for flere dagers oppdrag/turnerende virksomhet for DKS)
Kode 4230 = Kost fom 12 t hotell: kr 733,- (Føres på side 2 med navn på hotell - totalsum overføres til side 1 ved Kode 4230)

Kosttrekk: 
Kode 4370 = Frokost = 20% av kostbeløp over =146,60,- = 586,40,-
Kode 4380 = Lunsj = 30% av kostbeløp over
Kode 4390 = Middag = 50% av kostbeløp over

 

Reise u/overnatting (aktuell for en dags oppdrag eller reise i forb. med f.eks. helgepauser i DKS-turné)
Kode 4215 = Kost for 6 t inntil 12 t: kr 289,-
Kode 4220= Kost for 12 t: kr 537,-

Kost fom 6 t tom 12 t innland
-Kosttrekk frokost kode 4351
-Kosttrekk lunsj kode 4361
-Kosttrekk middag kode 4366

Kost fom 12 t innland
-Kosttrekk frokost kode 4350
-Kosttrekk lunsj kode 4360
-Kosttrekk middag kode 4365

 

Husk å signér nederst til venstre og legge ved ORIGINALE utgiftsbilag!

Reiseregningen sendes så til:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Sentralt Fakturamottak
Ressursnummer 61647
Fylkets Hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

(NB! For utøvere med MiNT-kontrakt: Samme adresse, men ressursnummer 51041)