nordtrondelag

KSYS brukerveiledning

Ressursside for informasjons- og logistikksystemet KSYS

KSYS er informasjons- og logistikksystemet som Den kulturelle skolesekken bruker. KSYS er maskineriet bak dksnordtrondelag.no, et verktøy for å legge turnéer og databasen som gjør det mulig for verktøyet og maskineriet å fungere. En database må være oppdatert for å kunne virke optimalt. Kommunekoordinator og kulturkontakt spiller en viktig rolle i dette arbeidet - de skal skal sørge for at informasjonen om kommunene og skolene på KSYS er korrekt. Informasjonen som skoler og kommuner legger inn i KSYS ligger til grunn for all informasjon om våre turneer:

  • Antall elever ligger til grunn for dimensjonering av behovet for antall hendelser og turnédager
  • Navn, tlf.nr/mob.nr og e-postadresser til kulturkontaktene må til en hver tid være korrekt slik at turneende utøverne har nødvendig kontaktinformasjon

På våren legger turneleggerne turneer som skal ut påfølgende skoleår, derfor er det særlig viktig at elevtall, timeplaner og kontaktinformasjon på hver enkelt skole er korrekt. Er du usikker på hvilke oppgaver du har som kommunekoordinator, eller kulturkontakt, har i KSYS annbefales det å lese gjennom veiledningene nedenfor og presentasjonene nederst på siden.       

Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med din kommunekoordinator eller lokale superbruker for KSYS-brukerstøtte. KSYS-ansvarlig hos DKS Nord-Trøndelag er Richard Susegg Kvarving.

Hvordan gi tilbakemelding

Logg inn i KSYS og gå inn på fanen "Tilbakemeldinger". Her kan du trykke på lenken "Legg til tilbakemeldinger"

Hvordan opprette og endre ukeplan

Logg inn i KSYS og gå inn på fanen "Ukeplaner". Velg riktig skoleår og fyll inn timeplan. Til høyre i bildet ligger det et ekesmpel på hvordan timeplanen kan se ut. 

Hvordan endre trinn/grupper

Logg inn i KSYS og gå inn på fanen "Elevtall". Velg riktig skoleår og fyll inn elevtall. 

 

KSYS

KSYS

Orgdot AS