nordtrondelag

Meld inn ditt programforslag

Richard Susegg Kvarving @ Nord-Trøndelag // 31.08.15

Vårt elektroniske innmeldingsskjema er åpent året rundt men vi starter vår vurdering av innsendte forslag for neste skoleår i september i inneværende år. Skjemaet gjelder for hele Trøndelag. Meld derfor inn din produksjon i dag.

Vårt innmeldingsskjemaet nå er åpent året rundt og siden om innmelding finner du under "For utøvere og produsenter" eller opplenket nederst på denne siden. Vi vil fortsatt ha en intern frist i inneværende år for å vurdere programmet for neste skoleår i september men utøvere og produsenter kan melde inn sin produksjon når som helst. Aktuelle produksjoner bli kontaktet. 

Produksjoner som meldes inn via skjemaet vurderes for turne i hele Trøndelag fylke.

I DKS i grunnskolen disponerer også kommunene egne midler til DKS som benyttes til transport og kjøp av produksjoner. Hvis du har et DKS-tilbud som kan bestilles og som har en beskrivelse av dette på nett kan vi bistå med å synliggjøre denne ovenfor våre kommunekoordinatorer. Krav til beskrivelse og innmeldingsskjema finner du du under "For utøvere og produsenter" eller opplenket nederst på denne siden.

 

DKS-forslagsskjema

DKS-forslagsskjema