nordtrondelag

Meld inn ditt programforslag

Richard Susegg Kvarving @ Nord-Trøndelag // 24.08.15

Her er informasjon om hvordan du sender inn forslag til program og hva en innmelding bør inneholde.

Vårt elektroniske innmeldingsskjema er åpent året rundt men vi starter vår vurdering av innsendte forslag for neste skoleår i september i inneværende år. Lenke til det elektroniske skjemaet finner du nederst på siden, men før du begynner kan det være smart å lese informasjonen nedenfor. Skjemaet gjelder for Trøndelag fylke.

DKS Trøndelag har ingen produksjonsmidler/tilskuddsmidler til rådighet og spillemidlene går i sin helhet til turnering. DKS Trøndelag antar kun ferdige produksjoner men har du forslag som er under utvikling er du velkommen til å ta kontakt med oss for en avtale der du kan presentere dette. Det er en forutsetning at du har en klar kunstnerisk idé og gjerne også konkrete planer.

Hva er en god prosjektbeskrivelse og hvilke vurderingskriterier brukes

Det er viktig å beskrive prosjektet godt og å legge ved god dokumentasjon, som for eksempel video for sceniske produksjoner, lydfiler for musikk, bilder for visuell kunst o.l. Sammen med en god beskrivelse av prosjektet, bør dokumentasjonen gi en forståelse av produksjonen, målene med den og hvorfor dette er viktig for målgruppen. I utvelgelsen av aktuelle produksjoner vektlegges kunstnerisk kvalitet, relevans og interesse for målgruppen, mangfold og bredde.

Alle lyd- eller filmopptak må være av god kvalitet og danse-/teater-/konsertproduksjoner bør være i sin helhet uten klipp. Sceneproduksjoner blir ikke vurdert uten innsendt DVD eller lenke til opptak.
Når vi etterspør referanser er dette først og fremst målgrupperelatert. Har du/ dere prøvd ut produksjonen i forhold til målgruppen, eller nærliggende målgruppe? Opplys gjerne om dette og angi kontaktdetaljer til ansvarlige på skoler/kulturhus/DKS som har erfart din produksjon i praksis. Har dere mottatt skriftlige tilbakemeldinger fra skoler eller andre fylker, kan disse legges ved, men plukk ut de viktigste for å begrense mengden dokumenter.
Produksjoner som er tynt beskrevet eller mangelfullt dokumentert vil ikke bli prioritert.

Hvordan levere skjema

Det elektroniske forslagsskjemaet er questback-basert og gir ingen mulighet til lagring underveis. Derfor må du fylle ut alt på én gang og klikke på «Send»-knappen nederst på siste side for at forslaget skal bli registrert. Du vil motta en kvittering på den eposten som du registrerer øverst på første side i forslagsskjemaet når skjemaet er sendt inn. Vi anbefaler at du forbereder deg før du fyller ut skjemaet. Det kan du gjøre ved å fylle ut en kladd før du fyller ut det elektroniske skjemaet. Ønsker du å kladde kan du skrive ut en .pdf eller skrive i .docx før du åpner det elektroniske skjemaet. Filene finner du nederst på denne siden.

Ettersendelse av vedlegg

For at forslaget skal bli vurdert må vedlegg ettersendes senest innen utgangen av september.Vedlegg til tilbudet kan være dokumenter, bilder, dvd, lenker, kursmateriell osv. Det er et krav til sceneproduksjoner at det sendes inn et opptak av forestillingen, eventuell lenke til opptak.

Vedlegg sendes til: Den kulturelle skolesekken, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2560, 7735 Steinkjer. Merk konvolutten med «grunnskole» eller «videregående skole».

Elektroniske vedlegg sendes til: postmottak@ntfk.no. I emnefeltet skriver du «Den kulturelle skolesekken - vedlegg til innmelding - grunnskole» eller «Den kulturelle skolesekken - vedlegg til innmelding - videregående skole».

Prosedyrer for behandling av innkomne forslag til grunnskole

Alle innmeldte forslag blir behandlet og rangert av en fagansvarlig. Utvalget utgjør grunnlag for programmering. Ansvarlig for antatte produksjoner blir kontaktet og kontraktert. Vi ønsker at alle våre produksjoner skal vises på arrangementet Møteplassen i april. Vi forsøker derfor å få forespurt produksjonene tidlig i kalenderåret.

Prosedyrer for behandling av innkomne forslag til videregående opplæring/skole

Utvelgelse av aktuelle produksjoner foregår frem til januar. Ansvarlig for antatte produksjoner blir kontaktet innen utgangen av februar. Alle produksjoner ønskes vist på Møteplassen i april, hvor på de videregående skolene selv bestiller de produksjonene de ønsker seg for kommende skoleår. Skolenes bestillinger foreligger innen midten av mai, turnelegging og kontraktering foregår i mai og juni på bakgrunn av disse.

Synliggjøring av DKS-tilbud

I Den kulturelle skolesekken i grunnskolen disponerer også kommunene egne midler til DKS som benyttes til transport og kjøp av produksjoner. Hvis du har et DKS-tilbud som kan bestilles og som har en beskrivelse av dette på nett kan vi bistå med å synliggjøre denne ovenfor våre kommunekoordinatorer. Klikke på lenken "Synliggjøring av DKS-tilbud" nederst på siden for å lese mer om krav til beskrivelse og lenke til skjema.

 

DKS-forslagsskjema

DKS-forslagsskjema