nordtrondelag

Kommunekoordinatorens oppgaver og ansvar

Richard Susegg Kvarving @ Nord-Trøndelag // 06.05.15

Her finner du tips og råd om DKS-nettverk, planer og rapporter.

Som kommunens koordinator er du kommunens kontaktperson mot Den kulturelle skolesekken (DKS). Dette er en ansvarsfull oppgave som krever oversikt og koordinering. Kommunekoordinatoren skal:

 • Gjennomføre kommunens forpliktelser (se kommuneavtale) i forhold til Den kulturelle skolesekken.
 • Bidra inn i Skolesekken med lokale produksjoner og sørge for at forholdene ligger til rette på skolene for produksjonene som kommer fra fylket i henhold til tekniske krav og arena.
 • Ved behov for frakt av elever i forbindelse med DKS-tilbud, både fra kommunen og fylkeskommunen, organiserer kommunen dette over kommunens DKS-midler.
 • Sørge for kontinuerlig kontakt og god kommunikasjon mellom kultur- og skolesektoren i kommunen.
 • Forsøke å utnytte potensialet i samarbeidet mellom DKS, UKM og kulturskolen.

Planer og rapporter

Som kommunekoordinator skal du legge planer for, og rapportere bruk av, DKS-midler. Se Viktige datoer for tidspunkt for rapportering og Planer og rapportering for veiledning og presentasjon.

 • 4-årig rammeplan for utvikling av Den kulturelle skolesekken i kommunen som gjerne følger politiske perioder. Se Kommunale handlingsplaner for inspirasjon.
 • Handlingsplan med budsjett for hvert skoleår. Noen mulig lokale produksjoner finner du under Oversikt over museer/formidlingstiltak i Nord-Trøndelag. Skjema sendes ut per e-post.
 • Rapport med regnskap for hvert kalenderår. Dersom tilskuddet er høyere enn kr. 100 000,- skal regnskapet revideres. Et verktøy for plan og skyggeregnskap finner du under Nyttige verktøy.

Oppfølging av kulturkontaktene og forankring av DKS i skolene

Kommunekoordinatoren skal:

 • Sørge for at det er kulturkontakter på alle skolene i kommunen og at de har kjennskap til egn rolle og oppgaver, produksjonene som kommer og annen relevant informasjon.
 • Sikre til at kulturkontaktene oppdaterer KSYS i forhold til brukere, rett antall elever og korrekte timeplaner.
 • Bidra til forankring av DKS i skolen slik at både kulturkontakter og skoleledelse har en forståelse for hva Skolesekken krever av tid og ressurser og hvilke gevinster skolen får av DKS.

Slik lykkes du

Felles for de skolene som har lyktes med DKS er at de har en kulturkontakt med god forståelse for DKS, at ledelsen har satt av nok ressurser til kulturkontakten og at DKS er lagt inn i læreplanen. Et tips til hvordan til hvordan du kan bidra til dette er jevnlige nettverksmøter og årlige informasjonsmøter om DKS.

Forslag til tema på nettverksmøte for kulturkontaktene

Forlag til tema på informasjonsmøte for kulturkontaktene og rektorene

 • Gjennomgang av årets produksjoner og hvordan disse kan brukes av skolene.
 • Kulturkontakt og rektor fra hver skole presenterer sitt DKS-arbeid til inspirasjon for andre og for å utvikle lik praksis i kommunen i henhold til oppgaven og tidsbruk.
 • Minne om forpliktelsene i kommuneavtalen og kulturkontaktens oppgaver og ansvar.

Et mulig tidspunkt for et informasjonsmøte vil være rett etter Møteplassen – da vil du kunne informere de kulturkontaktene som ikke hadde anledning til å delta på Møteplassen og de som var der kan bidra med sine perspektiver på produksjonene som de så.

 

Kommunekoordinator

Kommunekoordinator

NTFK