nordtrondelag

Kriterier

Kriterier for Årets skole

Årets skole

Skolesekkprisen skal gå til en skole som arbeider med Den Kulturelle Skolesekken (DKS) etter målene og prinsippene for satsingen.
Skolen skal vise at den legger til rette for at alle elevene gjennom sin skoletid får møte profesjonell kunst og kultur i alle sjangre og uttrykk, og at den integrerer kunst- og kulturmøtene i skolens øvrige virksomhet.

Momenter som vil bli vektlagt ved utvelgelsen er:

Skolens arbeid med DKS

  • Hvordan DKS inkluderes i skolens planer
  • Hvordan skolen bruker DKS inn i skolefagene
  • Hvordan skolen samarbeider med andre lokale eller regionale kulturaktører

Skoleledelsens arbeid med DKS

  • Hvordan ledelsen involverer seg i arbeid med DKS
  • Hvordan det informeres om DKS internt og eksternt

Kulturkontaktens arbeid

  • Hvilke rammer har kulturkontakten for sitt arbeid
  • Hvordan skolen forbereder seg til DKS-besøk

Elevmedvirkning i DKS

  • Bruk av elevverter og grad av elevmedvirkning i arbeidet med DKS
  • Organisering og opplæring av elevvertene

Skoler som samarbeider om Den kulturelle skolesekken, kan nomineres sammen.

Prisen for Årets skole overrekkes under Møteplassen. Prisen består hovedsakelig av heder og ære men også en symbolsk pengesum på 20 000 kr. Pengene fra Skolesekkprisen skal gå til skolens arbeid med kunst og kultur.

 

Logo Skolesekkprisen

Logo Skolesekkprisen