nordtrondelag

Elevarrangører

Arrangørrollen ved DKS-besøk og ved andre arrangement er viktig, både for de som kommer til skolen, men også for de som skal se og oppleve.

Elevarrangørene spiller en viktig rolle i Den kulturelle skolesekken. Gjennom planlegging og samarbeid utfører de oppgaver knyttet til mottak, vertskap, informasjonsarbeid og logistikk.

Hva er formålet med elevarrangørgrupper?

Mange skoler har svært gode erfaringer med å gi elevne ansvar for vertskapet ved besøk fra Den kulturelle skolesekken og andre evenementer ved skolene. Noen har til og med egne opplæringsprogram.

  • Kulturkontaktene får god hjelp og avlastning av elevene.
  • Kunstnerne/utøverne setter stor pris på å samarbeide og møtet med elevene.
  • Elevene får et større eierskap til Den kulturelle skolesekken og andre skolebesøk.
  • Kulturarrangørjobben gir god kompetanse for elevene – en kompetanse som skolene kan bruke i andre sammenhenger, f. eks ved UKM og egne arrangement
  • Elevene får sertifiseringsbevis og attester etter fullført arbeid på skolen, noe som er kjekt å ha på CV-en til senere i livet.

Hva gjør elevarrangørene?

  • Samarbeider med kulturkontakten og fordeler ansvar internt i gruppa.
  • Den forholder seg til ei sjekkliste som sikrer at skolebesøkene blir vellykket.
  • Før besøket tar den kontakt med artister/utøvere før skolebesøkene og gjør avtaler, informerer internt i skolesamfunnet om DKS- besøkene og evt. for- og etterarbeid og skriver evt. pressemeldinger.
  • På besøks- dagen mottar de utøverne, hjelper til med teknisk rigging og tar vertansvar før, under og etter forestilling.

Vi vil understreke at det er kulturkontakten/rektor som er hovedansvarlig for arbeidet med DKS på den enkelte skole, og elevene må kurses for å bli gode medhjelpere!

DKS Nord-Trøndelag arragnerer ikke kurs for elevarrangører men det finnes godt infomateriell i vår Arrangørperm. Det er mulig for kommuner som ønsker det å bestille et eksternt opplegg, og det dekkes da i så fall av kommunen selv. Ta kontakt på epost for å få vite mer om opplegget og komme i kontakt med kursholder.