nordtrondelag

Sjekkliste for utøvere på turné

 

Før turneen

 • Sjekk turnéplan og faktaark på nettsidene www.dksnordtrondelag.no og bilbestilling og hotellbestilling nøye. Ser alt greit ut? Er det noe som virker uklart, kontakt turnélegger.
 • Ring til skolens kulturkontakt senest 3-5 dager før du/dere ankommer. Det å ringe dagen i forveien har ofte vist seg å være litt seint.
 • Avklar med kulturkontakt når du beregner å ankomme, hvor du skal henvende deg ved ankomst og at kulturkontakt har registrert krav som gjelder tekniske spesifikasjoner f.eks blending, behov for bærehjelp, plassering av elever - f.eks i standard amfiform eller eventuell annen plasseringsløsning.
 • Oversikt over turnédistrikter og kart finner du her.


Under turnéen
 

 • Prøv å møte opp på skolen til avtalt tid. Spør gjerne om skolen beliggenhet når du ringer kulturkontakten. Ved forsinkelser må skolen informeres.
 • Det er kanskje ikke nødvendig at kulturkontakten er tilgjengelig under rigging og andre forberedelser, men avklar med vedkommende om dere trenger hjelp og om hvor denne befinner seg hvis det skulle bli nødvendig med assistanse.
 • Skolene er ikke forpliktet til å ordne med bevertning for artister, men ofte vil kulturkontakten sørge for noe å drikke/spise av ren gjestfrihet! Dette er en hyggelig bonus i turnélivet, men ikke et krav til arrangøren.
 • Avklar med kulturkontakten hvordan forestillingen skal starte. Skal f.eks. en elev eller en lærer presentere dere for publikum før forestillingens start eller vil dere gjøre dette selv? Noen kulturkontakter kan kjenne seg usikre på hvordan dette skal gjøres. Vær gjerne behjelpelig med råd og tips! Ha også klare avtaler om hvordan dette skal foregå i tilfeller der forestillingen/konserten skal starte uten noen innledning.
 • Hvis det oppstår problemer underveis på turnéen med hotell, leiebil, turneplanen eller problematikk ift. skolene kontakt turnélegger. Se også våre kontaktsider.


Etter turneen
 

 • Faktura skal alltid ha fakturanr. organisasjonsnr. og kontonr.
 • Det må alltid framgå av fakturaen hva utbetalingen gjelder.
 • Vi ønsker at dere evaluerer møtene dere har med skolene.

 

Lykke til med turné og skolebesøk i Nord-Trøndelag!