nordtrondelag

Har du lyst til å bli elevarrangør?

Har du lyst til å få litt innblikk i hva det er å arrangere en konsert, utstilling eller filmvisning?

På mange skoler er det elever som tar i mot og hjelper utøverne/formidlerne når de kommer til skolen gjennom Den kulturelle skolesekken. De forbereder besøket, er der under arrangementet og etterpå.

Spør noen voksne eller kulturkontakten på din skole om hvordan det er hos dere! Kanskje skolen eller kommunen du bor i kan arrangere et kurs for de elevene som ønsker å være arrangører, eller kanskje elevrådet kan ta det opp?

 

 

Free image courtesy of FreeDigitalPhotos.net

Free image courtesy of FreeDigitalPhotos.net