nordtrondelag

Kulturkontaktens oppgaver og ansvar

Som skolens kulturkontakt har du en ansvarsfull og spennende oppgave. Her finner du råd og verktøy for hvordan du kan løse oppgaven.

Som kulturkontakt er du skolens kontaktperson mot Den kulturelle skolesekken (DKS) og utøverne som kommer. Siden oppgaven som kulturkontakt plasseres og løses ulikt må du tilpasse informasjonen til din skole.

Det er utfordrende å få utnyttet DKS-besøkene i en travel skolehverdag. En viktig nøkkel for suksess er samarbeid mellom kulturkontakt, ledelse, elever og utøvere. Med nok tid til arbeidet kan kulturkontakten med enkle grep bruke kulturopplevelsen i, og sammen med, opplærings - og undervisningsformål i skolen.

Kulturkontaktens oppgaver

Kontaktperson

 • Delta i et nettverk med kulturkontakter som ledes av kommunekoordinatoren. Her kan du diskutere produksjoner, arbeidsmetoder og DKS generelt.
 • Være informert om tilbudet som kommer via KSYS og ved å møte på Møteplassen og forsøke å innlemme kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens kompetansemål. Du er en viktig informasjons- og motivasjonskilde ovenfor kollegaene når det gjelder implementering av DKS-programmet i skolens læreplaner.

Tilrettelegging

 • Gi nødvendig informasjon til turnéleggerne om elevantall, timeplaner og kontaktinformasjon. Informasjonen gis via turné- og logistikkverktøyet KSYS. En beskrivelse av KSYS ligger under KSYS brukerveiledning.
 • Dele nødvendig fakta-ark, lærerveiledninger, tekniske spesifikasjoner med relevante mottakere som ledelse, kollegaer, elevarrangører og eventuelt teknisk personell. Informasjon om produksjonen finner du på www.dksnordtrondelag.no og benytt gjerne en presentasjon for å forberede elever og kollegaer som berører nettopp dette.
 • Avklar med dine kolleger hva lærerens rolle er under forestillingen; er de publikum på linje med elevene? Hvem griper inn i de tilfellene hvor det utvikler seg ubehagelige situasjoner ved for eksempel bråk? De er forbilder for elevene, måten de forholder seg til de som skjer er viktig. Både entusiasme og manglende sådan smitter.
 • Lære opp og organisere elevarrangører. Tips til oppgaven finner du under Elevarrangører og Arrangørperm.
 • Bestille busstransport om det kreves
 • Arbeide for å koble DKS med resten av skolens kulturaktiviteter og få DKS-programmet inn i skolens ukeplaner

Gjennomføring

 • Koordinere mottak og vertskap sammen med elevarrangører. Tips til oppgaven finner du under Arrangørperm.
 • Evaluere besøket via turné- og logistikkverktøyet KSYS. En beskrivelse av denne oppgaven ligger under KSYS brukerveiledning.
 • Utnytte besøkene i undervisningen med for- og etterarbeid. På sider som blant andre ungestemmer.no får du tips til hvordan besøket kan brukes i norsk ved å skrive om besøket. Intervju, anmeldelse, artikkel, leserinnlegg, blogg med mer.
 • Varsler ved ønske om endret turnétidspunkt. NB: Siste frist for slike henvendelser senest 3 uker før turnéstart!

 

Kulturkontakt

Kulturkontakt

NTFK