nordtrondelag

Kommunale handlingsplaner

Alle kommuner bør ha en lokal handlingsplanen for Den kulturelle skolesekken som bør rulleres hvert tredje-fjerde år. Her finner du rettningslinjer for utarbeidelsen av en slik plan og eksempler fra andre kommuner.


Følgende retningslinjer bør ligge til grunn for utarbeidelsen av de lokale planene:

  • Planen skal i størst mulig grad formidle kommunens lokale kulturressurser
  • I tråd med de statlige kravene til DKS skal man i størst mulig grad bruke profesjonelle kunstnere og kulturaktører. Dette for å sikre kvaliteten i tilbudene.
  • Egenaktiviteter for elevene bør inngå i den lokale planen
  • Midlene skal brukes til lokale tiltak, altså ikke aktiviteter som fra før av er skolens ansvarsområde
  • Midlene kan brukes til transport i forbindelse med formidling av fylkets kulturressurser der dette er ønskelig, men skal ikke brukes til skoleturer utenfor fylkets grenser
  • Ressurspersoner fra kulturskolen kan gjerne trekkes inn i programmet
  • Tiltakene skal nå alle elevene i grunnskolen
  • Aktivitetene skal være forankret i skolens læreplan
  • En utfordring i utviklingen av planene er å tenke kreativt og nyskapende

 

Fylkeskommunen gi råd i utarbeidelsen av de lokale planene.

 

Kommunale handlingsplaner