nordtrondelag

Fakturainformasjon til næringsdrivende

Richard Susegg Kvarving @ Nord-Trøndelag // 10.11.11

Hvis du er næringsdrivende og har eget foretak (eget organisasjonsnummer) så skal du sende oss en faktura der du i tillegg til honorar gjør krav på f. eks utlegg i forbindelse ved reise, diett og lignende.

Du kan etter avtale få diett utbetalt på forskudd, i henhold til kontrakt. Krav på forskudd faktureres og du må påse at dette trekkes fra i sluttfaktura.
Hvis du har hatt utlegg så må kopi av dette sendes ved faktura.
Den(enkelt person/firma) som sender faktura er selv ansvarlig for egne innberetningspliktige ytelser.


Nedenfor finner du Statens satser pr. 1. januar 2016, for reiseutgifter og diett

Bilgodtgjørelse: gjelder ved benyttelse av egen bil
Inntil 10 000 km: kr. 4,10 pr. km.
Over 10 000 km: kr. 3,45 pr. km.
Passasjertillegg: kr. 1,00 pr. km pr. passasjer

Reise m/overnatting (aktuell for flere dagers oppdrag/turnerende virksomhet for DKS)
Kost for 12 t hotell/hytte uten frokost: kr. 733,-

Kosttrekk:
Kode 4370 = Frokost = 20 % av kostbeløp over = 146,60,- = kr. 586,40,- (Denne summen er mest vanlig å benytte)
Kode 4380 = Lunsj = 30 % av kostbeløp over
Kode 4390 = Middag = 50 % av kostbeløp over

Reise u/overnatting (aktuell for en dags oppdrag, eller reise i forb. med f.eks. helgepauser i DKS-turné)
Kost for 6 t inntil 12 t: kr 289,-
Kost for 12 t: kr 537,-

Kost fom 6 t tom 12 t innland
-Kosttrekk frokost kode 4351
-Kosttrekk lunsj kode 4361
-Kosttrekk middag kode 4366

Kost fom 12 t innland 
-Kosttrekk frokost kode 4350
-Kosttrekk lunsj kode 4360
-Kosttrekk middag kode 4365

Fakturaen sendes så til:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Den kulturelle skolesekken
Sentralt Fakturamottak
Ressursnummer 
61647
Fylkets Hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

(NB! For utøvere med MINT-kontrakt: Samme adresse, men ressursnummer 51041)