Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: Den kulturelle skolesekken, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Besøksadresse: Fylkes hus, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Kontaktperson:
Bruk og misbruk av historien - Nasjonal Samling og...
Produksjonsliste
Program

Bruk og misbruk av historien - Nasjonal Samling og Stiklestad

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Produksjonen ser på historiebruk og historiemisbruk i både fortid og nåtid, med utgangspunkt i Nasjonal Samlings aktive bruk av Stiklestad i årene 1934–1945, med spesielt fokus på koblingen mellom historie og nasjonalisme.

Opplegget nærmer seg historien fra to ulike perspektiv. Det første tar utgangspunkt i bruken av stedet Stiklestad som symbol, fra middelalderen og frem til i dag med den norske nasjonalismens fremvekst. Det andre tar for seg 1900-tallets fascisme og dens aktive bruk av fortiden for å legitimere sitt politiske prosjekt. Deretter går gruppen til Olavshaugen, hvor dennes rolle som minnested i tusen år blir diskutert. NS-monumentet ble reist der under krigen og den voldsomme debatten har knyttet seg til formidlingen av haugens historie de siste tiårene.

Elevene blir invitert inn i diskusjonen om hvordan man bør formidle Olavshaugens historie frem mot nasjonaljubileet i 2030. Gruppearbeidet inkluderer også en oppgave om historiebruk i samtiden. I 2016 var dette en oppgave om symbol- og historiebruken til Odins soldater.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nord-Trøndelag fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) ble opprettet ved stortingsvedtak i 1995 med hovedformål å formidle politiske, kulturelle og åndelig dimensjoner ved Olavsarven.

I kultursenterets virksomhet inngår helårlig middelalderformidling, Spelet om heilag Olav, utstillinger, skoletjeneste og kulturhusvirksomhet. Et stort folkemuseumsområde med 30 antikvariske bygninger inngår også i kultursenterets virksomhet.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Quisling foran NS-støtten
Foto: Digitalt museum/SNK
Kulturarv
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS-koordinator VGS: Henning Lystad, henning.lystad@ntfk.no, tlf. 40 22 81 49
Kontaktperson utøver
Heidi Anett Øvergård Beistad, heidi.beistad@snk.no, tlf. 900 40 473
Programlengde
3 timer
Maks publikumsantall
40
Arena / rom
På Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Arrangører
Arrangert av:
Nord-Trøndelag fylkeskommune