Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: Den kulturelle skolesekken, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Besøksadresse: Fylkes hus, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Kontaktperson:
Insekthotell – et ferdighuskonsept fra Spillum Dam...
Produksjonsliste
Program

Insekthotell – et ferdighuskonsept fra Spillum Dampsag & Høvleri

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Denne produksjonen består av en presentasjonsdel og en praktisk del. Elevene får innblikk i den teknologiske utviklingen som på 1800-tallet gjorde at Spillum Dampsag & Høvleri kunne produsere rimelige ferdighus, og vi ser på hvordan utviklingen har påvirket naturen og miljøet rundt oss. Etter presentasjonsdelen får elevene bygge og innrede sitt eget insekthotell.

Formålet med produksjonen er å:

 • Se på den teknologiske utviklingen i et (lokal)historisk perspektiv.
 • Stimulere til økt bevissthet og refleksjon rundt natur og miljø.
 • Se på enkle måter vi kan hjelpe naturen på.
 • Bistå elevene i å planlegge og bygge et eget, enkelt insekthotell, som de kan ta med hjem.

Sentrale temaer:

 • Den industrielle revolusjon, med utgangspunkt i overgangen fra vannkraft til dampkraft.
 • Miljømessige sammenhenger: Ensidig drift og miljøutslipp (eksos, gifter) innvirker på miljøet og insektlivet. Vi ser på hvordan enkelte insektarter har havnet på den norske «rødlista», hva dette kan føre til og om det er ting vi kan gjøre for å bedre situasjonen.
 • Hva slags ferdighus er et insekthotell, og hvem vil bo der? Etter at vi har undersøkt hvilke insekter som kan tiltrekkes og trives i ulikt innredede rom i insekthotellet, får elevene bygge, planlegge og innrede sitt eget insekthotell.

Lærerveiledning

Forarbeid

 • Finn ut hvilke insekter som er vanlige i hage/skog/kratt i nærområdet. Hvordan liker disse insektene å bo? Klassen kan lage en insektplansje.
 • Hvilke insekt- og dyrearter er på den norske "Rødlista" over truede arter? Hva kan være årsaker til dette?
 • Elevene skal fylle hotellet etter eget ønske. Samle inn små og store kongler, tørr mose, strå/halm/kvister, bambuspinner, flate steiner o.l. (kan også bore hull i grener/trevirke – da må elevene finne ut hvilken diameter som er aktuell for de gjestene de ønsker å tiltrekke).

Forslag til etterarbeid

 • Dekorer insekthotellet. Bruk gjerne svipenn, stifte/spikre på dekorasjon, male (vær oppmerksom på at maling kan inneholde stoffer som er giftige for insekter. Velg helst vannbasert, se http://www.erdetfarlig.no/Produkter/Oppussing/Maling/)
 • Undersøk hvilke planter som tiltrekker pollinerende insekter, se f.eks. www.blomstermeny.no
 • Våraktivitet: Spire frø og plante ut
 • Oppfølgende aktivitet (høst):
  • Har noen brukt hotellet? Har de lagt igjen spor etter aktivitet?
  • Samle inn frø som kan brukes neste vår

Aktuelle nettsteder

SABIMA (paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge): https://www.sabima.no/om-sabima/

ARTSDATABANKEN: http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/PollinerendeInsekter

LA HUMLA SUSE: http://www.lahumlasuse.no/

MILJØLÆRE.NO: https://www.miljolare.no/artstre/?side=syst&fylke=17&land=578&or_id=1911&orgkat=

Filmforslag

«Alt om bier på 5 minutter» (med Petter Schjerven) samt andre kortfilmer på nrk.no/skole: https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=bier

Episoder fra NRK-serien «Ut i naturen», Biefilmen: https://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/dvna50000812/04-03-2014 

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Produsent: Museet Midt

Om kunstner / utøver / gruppe

Hilde Kristin og Åge jobber begge på Norsk Sagbruksmuseum ved Spillum Dampsag & Høvleri i Namsos. Hilde er museumspedagog med erfaring fra både skole og kulturskole, mens Åge er produksjonsmedarbeider og formidler.


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Insektshotell
Foto: Museet Midt
Netting legges på
Foto: Museet Midt
Kulturarv
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Programlengde
90
Maks publikumsantall
28
Arena / rom
Det er behov for et rom med projektor (til forestilling/presentasjon) og tilgang på et rom som er egnet for / stort nok for snekring (til workshop-delen). Opplegget krever ikke tilgang på spesialutstyr, så skolen kan velge å avholde begge deler i ett og samme rom.
Er workshop
Ja
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangører
Arrangert av:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Produsent:
Museet Midt
Medvirkende
 • Hilde Kristin Øien (Formidler)
 • Åge Årsandøy (Fromidler)